Kraków, ul. Telimeny

Inwestycję zrealizowaliśmy z udziałem inwestorów pasywnych. Po zakończeniu prac mieszkanie sprzedaliśmy jako gotowiec inwestycyjny.