Kraków, ul. Traugutta

Mieszkanie położone w dzielnicy Stare Podgórze, blisko Placu Bohaterów Getta.
Mieszkanie o powierzchni 60m2 przystosowane jest dla 5 lokatorów. Lokalem opiekujemy się na podstawie zawartej z właścicielem umowy zarządzania z gwarancją czynszu.
W trakcie trwania umowy, wspólnie z właścicielem, zorganizowaliśmy m.in. wymianę starych, drewnianych okien na nowe, plastikowe.