Kraków, ul. Jerzmanowskiego

Mieszkanie zlokalizowane w dzielnicy Bieżanów, blisko Wydziału Farmacji UJ oraz z bardzo dobrym połączeniem w kierunku Wieliczki.
Mieszkanie zakupiliśmy z udziałem kapitału pozyskanego od inwestorów pasywnych. Następnie wykonaliśmy remont generalny mieszkania-dostosowaliśmy je dla potrzeb 5 najemców.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania transakcji, ponieważ mieszkanie zostanie sprzedane jako gotowiec inwestycyjny, zaś my będziemy nadal sprawować nad nim opiekę na podstawie umowy zarządzania.