KRAKÓW, UL. CHOPINA

Mieszkanie zlokalizowane w niemal samym centrum miasta – Plac Inwalidów, bezpośrednie sąsiedztwo uczelni takich jak AGH, UR, UJ.
Właścicielem kamienicy jest Fundacja, z którą nawiązaliśmy współpracę poprzez podpisanie długoletniej umowy zarządzania z gwarancją czynszu. Obecnie mamy pod swoją opieką cztery mieszkania. W każdym z nich przeprowadziliśmy generalny remont, tworząc nowoczesne mikrokawalerki.
Efektem naszej pracy jest 12 kawalerek przystosowanych do najnowszych standardów i potrzeb najemców. Wszystkie kawalerki zostały wynajęte już na etapie prac wykończeniowych. Dzięki owocnej współpracy planujemy remonty kolejnych mieszkań w tej samej kamienicy.